DATA RECOVERY

je kompleksan postupak povrata podataka kojima se ne može pristupiti uobičajenim putem. Podaci se spašavaju sa logički neispravnih medija kao i sa fizički oštećenih medija. Pri tom postupku najvažnija je sigurnost samih podataka. Kako bi uspješnost spašavanja podataka bila što veća neophodno je stalno ulagati u nove tehnologije i znanja. Jedino na taj način u mogućnosti smo pružiti Vam profesionalnu uslugu spašavanja podataka.
Hard disk (tvrdi disk) je jedan od najvažnijih dijelova računara i najrasprostranjeniji je medij za trajnu pohranu podataka. Unatoč konstantnom tehnološkom razvoju i naporima proizvođača ovaj medij ni danas nije otporan na kvarove.
Naš tim data recovery inženjera uspješno spašava podatke sa svih oštećenih diskova nastalih logičkim kvarovima poput obrisanih podatakaformatiranih diskova, izgubljenih podataka uslijed napada virusa ili nestanka napajanja te spašava podatke s oštećenih diskova nastalih fizičkim kvarovima poput neispravne elektronike, nečitljivih sektora, neispravnih glava, kvara motora ili oštećenja firmware-a.
Najčešći simptomi neispravnog hard diska su neobični zvukovi, obavijesti o greškama te neprepoznavanje diska od strane operativnog sistema.

.

Ako nije moguće pristupiti hard disku najvažnije je ugasiti računar kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja. Hard disk je elektromehanički uređaj unutar kojeg se magnetske ploče rotiraju brzinom od 7200 okretaja u minuti te je u slučaju oštećenja dovoljan jedan djelić sekunde kako bi podaci bili trajno izgubljeni.
Ne pokušavajte spašavati podatke bez profesionalne opreme. Sve intervencije na diskovima (HDD) se isključivo obavljaju unutar čiste komore.

.

.

CJENOVNIK USLUGA:

.

A kategorija - 295,00 KM

obuhvaća sve logičke kvarove poput izbrisanih podataka, formatiranih diskova, gubitka podataka usljed djelovanja virusa, korumpiranog operaciskog sistema itd.
.

.

.

B kategorija - 595,00 KM

odnosi se na fizičke kvarove za koje nije potrbno otvaranje diska u čistoj komori. U ovu kategoriju spadaju diskovi s nečitljivim sektorima (bad sectors), diskovi s neispravnom elektronikom te diskovi s neispravnim firmware-om.

.

.

C kategorija - 895,00 KM

obuhvaća najteže fizičke kvarove za koje je neophodno otvaranje diska u čistoj komori. U ovu kategoriju spadaju diskovi s neispravnim glavama, diskovi s neispravnim motorom te svi kvarovi za koje je potreban duži vemenski angažman.

.

.
Standardnu uslugu dijagnostike u trajanju od 2 radna dana ne naplaćujemo.
Cijene se odnose na sve uspiješno spašene podatke sa medija, bez obzira na količinu i vrstu podataka te bez obzira na datotečni sustav. U cijene nije uračunat PDV.