FISKALNI PRINTERI

Fiskalni printer TRING - FP1 C
uređaj bez GPRS modula, prenos podataka mora ići putem interneta I krajnji korisnik mora biti korisnik Telethingsa
643,50 KM